"Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünürüz."

Friedrich Nietzsche

Malcolm X Sözleri