"Büyük hatalar için ilahların verdiği cezalar da büyük olur."

Herodot

Maksim Gorki Sözleri