"Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir."

Henry Ford

Kopernik Sözleri