"Aptallıktan başka günah yoktur."

Oscar Wilde

Konfüçyüs Sözleri