"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

Katherine Mansfield Sözleri