"Hatalar yeni keşiflere açılan kapıdır."

James Joyce

Kaşgarlı Mahmut Sözleri