"Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır."

Paul Valéry

Kaşgarlı Mahmut Sözleri