"Kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır."

Henry Ford

Kaşgarlı Mahmut Sözleri