"İnsanların hırsı ve açgözlülüğü, mutlu olmamalarının nedenidir."

François Fénelon

Kaşgarlı Mahmut Sözleri