"Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi."

François Voltaire

Karl Marx Sözleri