"Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır."

Aiskhylos

John Milton Sözleri