"İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Ernest Renan

John Lubbock Sözleri