"Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır."

Albert Camus

John Locke Sözleri