"İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir."

Yusuf Has Hacib

Jean Baudrillard Sözleri