"Bilgili olan güçlü olur."

Firdevsi

James Madison Sözleri