"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

James Baldwin Sözleri