"Bilgi, siz onu pratiğe dökmediğiniz sürece bir değer taşımaz."

Anton Çehov

İbni Rüşd Sözleri