"Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür."

Abdülkâdir Geylânî

Hz. Ebu Bekir Sözleri