"İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker."

François Voltaire

Horatius Sözleri