"Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

François Voltaire

Hipokrat Sözleri