"Görülmesi en güç olan şey gözümüzün önünde duran şeydir."

Goethe

Herodot Sözleri