"İnanç dağları yerinden oynatır, fakat sadece bilgi doğru yere oturtabilir."

Joseph Goebbels

Henry de Montherlant Sözleri