"Doğru gidenin başı duvara çarpmaz."

İmam Şamil

Henry Kissinger Sözleri