"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

Henrik İbsen Sözleri