"Millî benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avıdır."

Mustafa Kemal Atatürk

Heinrich Himmler Sözleri