"Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünürüz."

Friedrich Nietzsche

Halit Ziya Uşaklıgil Sözleri