"İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker."

François Voltaire

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri