"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Hacı Bayram-ı Veli Sözleri