"Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler."

Friedrich Nietzsche

Goethe Sözleri