"Kimse az şey yapabildiği için hiçbir şey yapmayan kişiden daha büyük bir hata yapamaz."

Edmund Burke

Goethe Sözleri