"Bu dâhil bütün genellemeler yanlıştır."

Friedrich Nietzsche

George Santayana Sözleri