"Güzel şeyler onları tasarlayan aklın içinde var olurlar."

David Hume

Galileo Galilei Sözleri