"Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünürüz."

Friedrich Nietzsche

G. K. Chesterton Sözleri