"İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır."

Francis Bacon

G. K. Chesterton Sözleri