"En büyük general, en az yanlış yapandır."

Napoléon Bonaparte

G. K. Chesterton Sözleri