"Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır."

Aristoteles

G. K. Chesterton Sözleri