"Bir kapı kapanırken, öteki açılır."

Miguel de Cervantes

Friedrich Nietzsche Sözleri