"Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler."

Şeyh Edebâli

Friedrich Nietzsche Sözleri