"Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir."

René Descartes

Friedrich Nietzsche Sözleri