"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur."

Peter Drucker

Friedrich Nietzsche Sözleri