"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

Friedrich Hölderlin Sözleri