"Tehlikeden kaçamayan onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir."

Jean de La Fontaine

Franz Kafka Sözleri