"Deniz sakinken dümeni herkes tutar."

Flavius Severus

Franz Kafka Sözleri