"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Cenap Şahabettin

François de La Rochefoucauld Sözleri