"Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar."

Firdevsi

François de La Rochefoucauld Sözleri