"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

Ferenc Puskás Sözleri