"Her seçiş bir vazgeçiştir."

Jean-Paul Sartre

Fazıl Say Sözleri