"İnsanı büyük ya da küçük yapan kendi iradesidir."

Friedrich Schiller

Fazıl Hüsnü Dağlarca Sözleri