"Hiç kimse, başka birinin sırtındaki yükün ağırlığını bilemez."

George Herbert

F. Scott Fitzgerald Sözleri