"İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız."

François de La Rochefoucauld

Evelle J. Younger Sözleri