"Dar yerden çıkanlar geniş yerlere sığmazlar."

Aziz Nesin

Euripides Sözleri