"Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder."

Mevlana

Euripides Sözleri