"Mutsuzluğun tesellisi, onu belli etmekten alınan zevktir."

François de La Rochefoucauld

Erich Fromm Sözleri