"Kişi suçunu bir başkasına itiraf edince, unutur."

Friedrich Nietzsche

Erich Fromm Sözleri