"Nüfuzu dayaktan daha zayıf olan bir vali oturduğu makama layık değildir."

Timur

Erich Fromm Sözleri