"Davranış, herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir aynadır."

Goethe

Elie Wiesel Sözleri