"Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır."

Thomas Edison

Elbert Hubbard Sözleri