"Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır."

Jack London

E. E. Cummings Sözleri