"Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter."

Cenap Şahabettin

Dr. Seuss Sözleri