"Erkekler unutarak yaşar, kadınlarsa anılarıyla."

T. S. Eliot

Denis Diderot Sözleri